عبدالزهرا مسافر

روش های نوین تربیت فرزندان

روش های نوین تربیت فرزندان

عبدالزهرا مسافر

سلام بر قبر مخفی زهرا
این بنده ی بی وفا، در سایه توجهات ام أبیها (سلام الله علیها) با عنایت خاتم الأنبیاء (علیه وآله صلوات الله) و برای رضایت خاتم الأوصیاء(عجل االله فرجه) بر آن است که در این تارنما با ارائه روش های نوین علمی ،قرآنی به والدین جهت تربیت فرزندانی مهدی باور و مهدی یاور یاری رساند.
امید است که مرضی آن دُردانه یِ یگانه قرار گیرد که رضایت حق تعالی در گروِ رضایت اوست.

۱ مطلب با موضوع «افتتاحیه» ثبت شده است

من شدم خلق که چون مهدی زهرا باشم

 

طی شد این عمر تو دانی به چه سان؟
پوچ و بس تند چونان باد دمان
همه تقصیر من است، این که خود می‌دانم
که نکردم فکری، که تعمق ننمودم روزی، ساعتی یا آنی
که چه سان می‌گذرد عمر گران؟

کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط
فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات
همه گفتند: « کنون تا بچه است،
بگذارید بخندد شادان
که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست
بایدش نالیدن».

... من نپرسیدم هیچ
که پس از این ز چه رو بایدم نالیدن؟
هیچ کس نیز نگفت
زندگی چیست؟ چرا می‌آییم؟
به چه سان باید رفت؟
پس از این چند صباح، به کجا باید رفت؟
با کدامین توشه به سفر باید رفت؟

 … نوجوانی سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط
فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات
بعد از آن باز نفهمیدم من
که چه سان عمر گذشت
لیک گفتند همه :

عبدالزهرا مسافر